Barrierer mot vindkraft - en analyse av holdninger i lokalbefolkningen. Fase 1

Notat
Id:
2005-14

Notatet dokumenterer fase 1 av prosjektet ”Barrierer mot vindkraft” som omfatter en telefonisk spørreundersøkelse om lokalbefolkningens holdninger til vindkraft i tre lokaliteter: Utsira, Havøysund og Karmøy.

Undersøkelsen danner et grunnlag for senere faser i prosjektet der vi skal utføre en postal spørreundersøkelse, analysere lokalavisers dekning av vindkraftutbygging, foreta dybdeintervju av nøkkelinformanter samt systematisere kunnskap om barrierer mot vindkraft.