Barrierer for vindkraft - analyse av holdninger i lokalbefolkningen

I prosjektet skal lokalbefolkningens holdninger til vindkraft analyseres. Dette gjelder i første rekke i Norge, men prosjektet omfatter også systematisering av internasjonal empirisk kunnskap på dette området. Hovedmålet er å få kunnskap om lokalbefolkningens holdninger til ny fornybar energi, især i forbindelse med utbygging av vindkraft.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Hydro
Prosjektnummer:
6014