Arealbrukskonflikter i overgangen til lavutslipps-og nullutslippssamfunnet

Foredrag
Id:
Mars 2021

Vestlansforsking i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og NTNU 4. mars 2021. Seminaret var en del av NTRANS sitt forskingsområde 1, Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring, og arbeidspakke 1.2 som ledes av Vestlandsforking. Arbeidspakke 1.2 skal gi innsikt i viktige kontroverser og avveininger, og dermed forbedre forholdene for politikkproduksjon i overgangen til lavutslipps-og nullutslippssamfunnet. Seminaret ga et innblikk i arealbrukskonflikter fra ulike fagperspektiv, saksområder og reflekterer rundt hvordan politikk bør endres for å håndtere arealbrukskonflikter. Presentasjoner fra seminaret finner du her: Program med presentasjonar