Analyse på tvers: Ulike kommunar - felles lærdommer?

Foredrag

Erfaringar om fleirbruk frå tre ulike kommunar i samband med arbeid og tilrettelegging for ulike utandørs aktivitetar. Trivselsskogen i Gloppen, opprusting av turstien til Molden i Luster og terrengsykling på Kaupanger i Sogndal.