Virkemidler for regional innovasjon og FoU (VRI) - delprosjekt fornybar energi

Delprosjektet "Fornybar energi" skal stimulere næringslivet til satsing på energiområde som har naturlege føremoner i vår region.

Aktivitet

  1. State of art.  Utarbeiding av situasjonsanalyse og oversikt over tilgjengeleg informasjon og konklusjonar frå relevante foresights og strategien "Energi21" samt vurdering av utviklingstrekk som er relevant for vårt område.
  2. Bedriftsprosess.  Runde mot bedrifter i fylket for å få fram flaskehalsar og kompetansebehov innan ei forsterka satsing på Fornybar energi. Etablering av utviklingsprosjekt som ein del av kompetansemeklarrollen.
  3. Rapport og konklusjonar. Rapport frå prosessen m/konklusjonar og anbefalingar til vidare satsing på bedriftsretta tiltak.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6144
Prosjektleiar: