Prosjektet skal utvikla ein medlemsdatabase for Grøn omsorg i Sogn og Fjordane og ei ei tilhøyrande vevteneste for vising av informasjon. Grøn omsorg er ein organisasjon av gardsbruk med tilrettelagde tilbod til brukarar av oppvekst/skule-, helse- og sosialtenestene i kommunen. Vestlandsforsking har prosjektleiinga. Dei utførande partane er Gasta AS (design) og Rikt AS (teknisk plattform).
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
6025
Prosjektleiar: