Utvikling av ny renseteknologi for avløpsvann

Prosjektet er en underleveranse i EØS-prosjektet "Development of a new and innovative technology of denitrification based on the process of autotrophic anaerobic oxidation". Underleveransen er "Task 3.1.1: Development of a polymeric material for pre-filtration of organic matter". Dette omfattar følgjande to aktivitetar:

1. Design av testmateriale

Som grunnlag for å utvikle et pre-filtreringssystem for organisk materiale, vil det først bli designet et testmateriale.  Dette vil bli gjort in-silico med molekylærdynamisk simulering (MDS).  Denne metoden vil bli brukt til å modellere kvantekjemiske og mekaniske egenskaper, fra molekylært nivå til kontinuum storskala. Modelleringen av de molekylærdynamiske interaksjonene mellom repeterende enheter vil go innspill til å velge det beste polymermaterialet for pre-filtrering av organisk materiale. Resultatene vil bli brukt til å studere interaksjon mellom polymerer/komponentar.

2. Syntese av testmateriale

Det designede pre-filtreringssystem for organisk materiale vil bli konstruert, satt sammen og utformet til en prototype av et filter bestående av optimaliserte polymaterialer.

Meir om prosjektet

Publikasjonar:

Manzetti S, Garcia C, Campos E, Andersen O (2015) "Developing novel water purification technologies with Molecular Dynamics Simulations. A study  of adsorbing organic matter with carbon nanotubes". Nanotechnology for Water Treatment. 5th Dissimination workshop of the Nano4water cluster, 21 jan 2015, Barcelona, Spain.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Valoriza Aqua
Prosjektnummer:
6339
Prosjektleiar: