Deltaking i rådgjevande gruppe i samband med utarbeiding av programnotat for Transnova.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Samferdselsdepartementet
Prosjektnummer:
6132
Prosjektleiar: