Dr. Hong

Kunnskap om både tidligere hendelser og sanntidsinformasjon er avgjørende for motstandskraften samfunnet har ved kriser og katastrofer. Dr. Minsung Hong fra Vestlandsforsking presenterte sitt arbeid på den toårige europeiske klimatilpasningskonferansen i Lisboa 28. mai.

Hongs forskning retter seg mot kunnskapshull som hindrer en skalerbar og allsidig nøddata-integrasjon. 

– Mer og bedre informasjon, på et tidlig tidspunkt, styrker muligheten til å forstå en akutt og sammensatt situasjon og dermed ta bedre beslutninger under ekstreme klimahendelser, sier Minsung Hong.  

Stordataforsking gir ny og forbedret kunnskap om sammensatte hendelser, som jordskjelv, flom, tornadoer og store branner i både byer og landskap. Det forskes også for å kunne møte samfunnskriser som lengre bortfall av elektrisitet/strømforsyning, epidemier, masseopprør og terrorhandlinger. Når mye brått står på spill er rask og riktig samhandling fra alle samfunnsaktører avgjørende. Ikke bare skal en flom eller brann stanses, men redningsarbeid må koordinertes riktig når store menneskemengder er i fare.

Bruker sosiale media

– Vi lar datamaskiner analysere for eksempel GPS-data som viser bevegelsesmønstre i trafikk og folkemengder, sammen med for eksempel værvarsler. I tillegg systematiserer vi historiske data fra mange kilder. Datamaskinene utforske også hvordan man best kan bruke for eksempel informasjon fra og til sosiale media når folk må evakueres ved en stor krise, forteller Hong. 

Denne forskningen handler om å samle inn og sammenstille store mengder data fra svært ulike kilder. Målet er at man under en katastrofe kan få både informasjon i sanntid og sikrest mulig prognoser for hvordan situasjonen kan utvikle hvis man velger plan A, B eller C.