Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies (JUSTNORTH)

Hvordan kan rettferdig utvikling i arktiske områder se ut, både sosialt, økonomisk og miljømessig? Historisk sett har utviklingsprosesser i arktiske områder både skapt og forsterket sosial ulikhet, som igjen forsterkes ytterligere av at klimaendringene og den globale oppvarmingen går raskere i Arktis enn noe annet sted på kloden. Dette gjør det viktig å forstå hva som skal til for å skape en rettferdig utvikling på premissene til de som bor i nord, og styrke kunnskapen om arktiske perspektiv hos sentrale beslutningstagere.

I JUSTNORTH er Vestlandsforsking med i et internasjonalt konsortium med 50 forskere fra 13 ulike institusjoner. Sammen skal de gjennomføre en rekke studier over hele det sirkumpolare nord, og ta for seg hvordan ulike økonomiske aktiviteter påvirker lokalsamfunn. Samproduksjon av kunnskap med lokale aktører er et sentralt element i prosjektet, som vil studere ulike aktørers persektiver på utviklingen i arktiske områder: urfolk, lokale aktører, næringsliv, stater og sivilsamfunn. Prosjektet trekker inn både justice-relatert faglitteratur og FNs bærekraftsmål. Forskningen skal bidra til en rettferdig og bærekraftig utvikling og legger opp til tett dialog med brukerpartnere.

Vestlandsforsking bidrar i prosjektet med ekspertise på energi og infrastruktur i Finnmark, og skal se på et case om vindkraft og arealbruk, samt bidra i de andre arbeidspakkene.

Prosjektets nettside finner du her.

Prosjektkoordinator er Corine Wood-Donnely.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU Commission (Horizon 2020)
I samarbeid med:
Uppsala Universitet (UU), Sweden - Coordinator
University of Sussex, UK
Lapin Yliopisto (LAY), Finland
Stofnun Vilhjalms Stefanssonar (SVS), Iceland
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Spain
University College Cork (UCC), Ireland
The University of St Andrews (USTA), UK
Cardiff University (CU), UK
Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Spain
Aalborg Universitet (AAU), Denmark
Adrian Fisk (AF), UK
Michigan Technological University (MTU), USA
Northern (Artic) Federal University (NAFU), Russia
University of Hong Kong (HK), China
Prosjektnummer:
6558
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
  • Mann og kvinne i boblejakke og hue med ryggsekk. Nordleg natur og skyer bak

    Ein sosialantropolog og ein samfunnsgeograf utgjer Vestlandsforsking si arktiske forskingsgrein. – Vi lever litt i skuggen av naturvitarane, som utgjer fleirtalet av dei som forskar på Arktis, seier Halvor Dannevig, forskingsleiar for klima og miljø.