Styringssystem for miljø og utvida samfunnsansvar i AS Oslo Sporveier

I eit samarbeid mellom VF og Oslo Sporveier skal det utviklast og implementerast eit styringssystem basert på miljø og konseptet utvida samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR). Dette omfattar utvikling av eit databasert rapporteringssystem og gjennomføring av det årlege, grunnleggande analytiske arbeidet i forhold til definerte indikatorar for miljø og utvida samfunnsansvar. Dessutan inngår det i prosjektet å etablere grunnlaget for miljø-/CSR-sertifisering av einingar i konsernet og grunnlaget for miljømerking av konsernet sine tenester.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Oslo Sporveier
Prosjektnummer:
2209
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: