SOLNOWAT - Utvikling av en ny prosess for produksjon av solceller

Development of a competative 0 GWP dry process to reduce the dramatic water consumption in the ever-expanding solar cells manufacturing industry

Prosjektet skal utvikle en ny prosess eller produksjon av solceller som gir mindre miljøbelastninger enn dagens. Vestlandsforsking skal lage en oppdatert sammenstilling av gjeldende utslippskrav, både europeisk og globalt, samt gjøre vurderinger omkring hvilke fremtidige krav som kan forventes. Deretter skal Vestlandsforsking gjennomføre en livsløpsvurdering av den nye prosessen som utvikles.

Resultatet av prosjektet vil bli bedre kunnskap om miljøsidene ved solcelleproduksjon, som skal brukes til å utvikle bedre måter å framstille solceller på. Resultatene skal brukes av solcelleindustrien, bla. den tsjekkiske produsenten Solartec, som er med i prosjektet. Andre partnere er bl.a. det franske selskapet Alyxan som bidrar med gassanalyse og det tyske firmaet Zimmermann & Schilp Handhabungstechnik som utvikler håndteringssystem for prosessen. VF skal samarbeide med Frauenhofer-instituttet sin avdeling for anvendt forskning på solenergi.

Publikasjonar:

Andersen O (2015) Greening of electronics through life cycle assessment. IEEE CPMT Workshop on Nanoscale Electronics Packaging, Kollektorn A423, MC2, 10 jun 2015, Chalmers University of Technology, Kemivägen 9, Gothenburg, Sweden.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
6223
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: