Vestlandsforsking med i stort EU-prosjekt om solceller

EU-kommisjonen har bevilget 10 millioner kroner for å utvikle en ny prosess for produksjon av solceller. VF skal forske på miljøeffektene.

Dagens produksjon av silisiumbaserte solceller forbruker så mye som 15 000 liter vann per minutt for en gjennomsnittlig stor fabrikk i Europeisk sammenheng. Grunnen til det store vannforbruket er at solcelleplatene (wafere) behandles i kjemikaliebad og må deretter skylles. Skyllevannet får dermed tilført kjemikalier og må deretter renses i renseanlegg.

Bruk av solenergi til elektrisitetsproduksjon er forventet å øke kraftig globalt i framtida. Det store vannforbruket i produksjonen av silisiumwafere, samt rensingen av de store mengdene forurenset vann, gjør at dette ikke er bærekraftig energiteknologi på sikt. Derfor må det utvikles alternative produksjonsprosesser. Et alternativ er en tørrkjemisk prosess, men som gir utslipp av store mengder ekstremt kraftige klimagasser. I tillegg avgir prosessen giftige og forurensende kjemikalier.

For å utvikle en bedre teknologi for produksjon av solceller med en prosess som gir mindre miljøbelastninger enn dagens, har EU-kommisjonen gitt 10 millioner kroner til prosjektet SOLNOWAT - Development of a competitive 0 Global Warming Potential (GWP) dry process to reduce the dramatic water consumption in the ever-expanding solar cells manufacturing industry. Vestlandsforsking skal lage en oppdatert sammenstilling av gjeldende utslippskrav, både europeisk og globalt, samt gjøre vurderinger omkring hvilke fremtidige krav som kan forventes. Deretter skal Vestlandsforsking gjennomføre en livsløpsvurdering av den nye prosessen som skal utvikles. Livsløpsvurderingen gjelder for alle ledd i produksjonen – fra ”vugge” til ”grav” – og omfatter to forhold: miljøkonsekvenser og barrierer for å ta i bruk teknologien.

Resultatet av prosjektet vil bli bedre kunnskap om miljøsidene ved solcelleproduksjon, som skal brukes til å utvikle bedre måter å framstille solceller på. Resultatene skal brukes av solcelleindustrien, bl.a. den tsjekkiske produsenten Solartec, som er med i prosjektet. Andre partnere er bl.a. det franske selskapet Alyxan som bidrar med gassanalyse og det tyske firmaet Zimmermann & Schilp Handhabungstechnik som utvikler håndteringssystem for prosessen. Vestlandsforskings skal i prosjektet samarbeide med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer-instituttet sin avdeling for anvendt forskning på solenergi. Koordinator for prosjektet er det irske firmaet Ultra High Vacuum Solutions Limited.

Prosjektet skal gå 2 år fra 1. september 2011 og er viktig i Vestlandsforskings videre arbeid med miljøvurdering av nye energiteknologier.