Prosjektet oppfordrer innbyggere i Polen til å bli aktive matprodusenter i sine egne bygårder. Prosjektet har som mål å introdusere metoder for å gro mat i hydroponiske anlegg, og viser goder og nye matgrupper til brukerne i håp om at de vil gro mer av egen mat, bli involvert i nabolaget sitt og minske matavfallet sitt. Samtidig vil man kunne bruke overvann for vanning av anlegget og man vil måle ting som forbruk, luftkvalitet og endring i oppførsel.

Prosjektledar er Research and Innovation Centre Pro-Akademia Poland

Kontaktperson er Lukas Gontar

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd i samarbeid med polske National Science Centre
European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021
I samarbeid med:
Research and Innovation Centre Pro-Akademia Poland
Cracow University of Technology, Poland
The Maria Grzegorzewska University, Poland
Norwegian Institute for Air Research, Norway
BI Norwegian Business School
Prosjektnummer:
6602
Prosjektleiar: