Motor-alcohols from wood resources in heavy duty vehicles

Hovedmålsetningen med prosjektet er å få kunnskap om de viktigste barrierene i forhold til en økt anvendelse av trevirke-basert motor-alkohol samt å belyse betingelsene for å overvinne slike barrierer og oppnå økt bruk av denne typen alkohol gjennom interessent-nettverk. Det er også et mål å generalisere denne kunnskapen for alle typer biologiske motor-alkoholer. Prosjektet omfatter både analytiske studier og faktisk utprøving, i tillegg til evaluering av "case"-interessent-nettverk. Det er begrenset til de tre nordiske landene Norge, Sverige og Finland, men med mål om å få anvendbar kunnskap i en bredere europeisk sammenheng. Prosjektet fokuserer på bruk av trevirke-basert motor-alkohol i tyngre kjøretøy, i første rekke busser og lastebiler. En analyse av forutsetningene for å generalisere denne kunnskapen til andre biltyper, spesielt privatbiler, er inkludert.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
2171