Miljømessige aspekter ved fritidsforbruket. En teoretisk drøfting, empirisk analyse og normativ diskusjon av det moderne fritidsforbruket

Hovedmålet er å tilføre ny kunnskap til den teoretiske, empiriske og normative diskusjonen om det moderne fritidsforbuket. På det teoretiske plan vil vi være opptatt av forholdet mellom arbeid og fritid, og mellom artbeid og ferie, som en særskilt del av fritida. Er det under sen-moderniteten meningsfullt å gjøre dette skillet i en miljømessig sammenheng? På det empiriske plan ønsker vi å reise spørsmålet om nordiske forbrukere har et annerledes miljømessig forhold til sitt fritids- og ferieforbruk enn de har til sitt hverdagslige forbruk. På hvilken måte blir det normative hverdagslivet utfordret av fritidsforbruket? På det mer normative politiske plan ønsker vi å studere hvordan det økende fritidsforbruket kan utvikles i mer miljøvennlig retning. Finnes det elementer i fritidsforbruket som er mindre miljøbelastende enn andre aktiviteter, og hvordan kan en stimulere er mer bærekraftig utvikling av fritidsforbruket.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
2255
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: