Landskapsparkar i Hordaland

Forprosjektet skal starte opp undervisning og opplæring for deltakande bygder og programleiinga.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
FMLA Hordaland
Prosjektnummer:
6042
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar