Kvalitetssikring av NSB's database

NSB BA har fått utarbeidd ein miljødatabase for person- og godstransport. VF skal gå gjennom databasen og sikre at dei strekningsbaserte utsleppsberekningane er i samsvar med best tilgjengeleg kunnskap. Det skal òg gjerast berekningar av risiko for ulykker og samfunnsøkonomiske kostnader.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NSB
Prosjektnummer:
2172