Kvalitetsindikatorar for reiselivs-vevtenester

Vestlandsforsking skal utvikla kvalitetsindikatorar for nettbaserte reiselivstenester etter same mønster som kvalitetsindikatorane for offentlege vevtenester. Indikatorane skal prøvast ut på eit femtitals reiselivsbedrifter i heile Norge.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Prosjektnummer:
5254
Prosjektleiar:
Seniorforskar