BIT Reiseliv Nett-test. Kvalitetsindikatorar for reiselivsbaserte nett-tenester

Rapport
Id:
2004-1

Vestlandsforsking fikk i oppdrag å utvikle kvalitetsindikatorer for reiselivsbaserte netttjenester. Innenfor oppdraget låg også å utvikle verktøy for gjennomføring av evalueringer samt å gjennomføre evaluering av et antall reiselivstjenester.

rapport1-04.pdf (170.85 KB)