Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2004

Vestlandsforsking er engasjert av norge.no for å gi råd om utforming av nytt indikatorsett for evaluering av offentlege vevtenester. Det er tredje gangen ei slik evaluering blir gjennomført, og Vestlandsforsking har vore sentrale også i utforminga av dei to første indikatorsetta.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
5265
Prosjektleiar:
Seniorforskar