Saman med Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i S. og Fj., Sogn og Fjordane fylkeskommune, Lotteri- og stiftelsestilsynet og Teknologirådet, har Vestlandsforsking fått støtte frå Transnova til eit prosjekt for reduksjon av tenestereiser. Bruk av teknologi som video-møte, nettoverførte arrangement o.l. skal bidra til å redusera reiser i jobbsamanheng og på den måten redusera totalt CO2-utslepp.

Kunnskap kryssar grenser har eigen prosjektheim på kxg.no.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens Vegvesen - Transnova
I samarbeid med:
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6202
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • Gjennom prosjektet ”Kunnskap kryssar grenser” (KxG), finansiert av m.a. Transnova-programmet, har dei tre partnarane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Lotteri- og stiftelsestilsynet dokumentert følgjande innsparingar:

  • På nettsida til Transnova er omtale av prosjektet "Kunnskap kryssar grenser" trekt fram som månadens gode eksempel.

  • Gjennom auka bruk av video-møte og nettoverføringar, skal tenestereiser i det offentlege reduserast. Dette er målsettinga for eit nytt prosjekt ved Vestlandsforsking.