Kunnskap kryssar grenser

Gjennom auka bruk av video-møte og nettoverføringar, skal tenestereiser i det offentlege reduserast. Dette er målsettinga for eit nytt prosjekt ved Vestlandsforsking.

Prosjektet "Kunnskap kryssar grenser" er eit samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge, Lotteritilsynet og Teknologirådet.

Sjå artikkel i NRK Sogn og Fjordane om prosjektet.