Komparativ analyse av VRI på Vestlandet - Forprosjekt

Beskriving av prosjekt

Møreforsking Volda, SNF, IRIS og Vestlandsforsking ønskjer å gjennomføre ein komparativ analyse av VRI-prosjekta i dei fire vestlandsfylka. I Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har dei følgeevanuerlingsprosjekt som samlar inn data om prosessen. Dette manglar i Sogn og Fjordane. Dette prosjektet er eit forprosjekt for å samle inn komparative data i Sogn og Fjordane (fase 1). Målsettinga er at vi saman skal søkje midlar frå Norges forskningsråd hausten 2008 for å gjennomføre ei felles komparativ analyse.

Hovedprosjektet omtalt som fase 2 er tenkt å ha to komponentar

  1. Følgjeforsking Sogn og Fjordane - datainnsamling
  2. Komparativ analyse på tvers av Vestlandsregionen og publisering.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
I samarbeid med:
Akershus fylkeskommune
Prosjektnummer:
6150
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: