Klimasårbarheit og -tilpassing i Stavanger kommune

Vestlandsforsking skal vere med i arbeidet med å analysere klimasårbarheit og foreslå klimatilpassingstiltak i Stavanger kommune gjennom å utarbeide arbeidsbøker og bistå i ein medverknadsprosess i kommunen.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6229
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: