Kartlegging av aktørar, prosjekt og satsingar innan lokalmat i Vestland fylke

Av:
Notat
Id:
Februar 2024

Vestland fylkeskommune ynskjer å trappe opp satsinga på lokalmat og ynskte ei kartlegging for å få oversikt, kunnskap og erfaringar fra tidlegare prosjekt. Vestlandsforsking har difor utført ei kartlegging av pågåande og avslutta prosjekt og satsingar innanfor lokalmat i fylket. Kartlegginga gjev eit godt grunnlag for a finne kursen for vidare satsing for a fremje lokalmatnæringa og lokal matkultur.