Influence of bioethanol fuels treatment for operational performance, ecological properties and GHG emissions of spark ignition engine - Biotreth

Prosjektet skal skaffe kunnskap om konsekvensar av etanolinnblanding i bensin. Vestlandsforsking skal ha ansvaret for arbeidspakke 6 som er vurdering av konsekvensar for eksostoksisitet, samt utslepp av klimagassar.  For utslepp av klimagassar vil det bli gjennomført livsløpsvurdering (LCA). Dei toksikologiske konsekvensane vil bli vurdert ved litteraturstudier og molekylærdynamiske simuleringar.

Meir om prosjektet: http://biotreth.eu/

Publikasjonar i prosjektet:

Andersen, O., Manzetti, S., Hung, C., Czerwinski, J., Stepien, Z., Oleksiak, S. & Andrae, A., 2015. Environmental impacts connected with the use of ethanol-gasoline blends. In: Alcohol fuels for transport – background, research and development. Procne naukowe IniG. Crakow: Oil and Gas Institute Krakow.54–67.

Andersen, O., Hung, C., Czerwinski, J., Oleksiak, S. & Andrae, A. 2015. Well-to-Wheel Environmental Assessment of Bioethanol-Gasoline Blends - The Effect of Detergent Additives and Feedstock. 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, Leipzig, Germany.

Manzetti, S., Andersen, O. 2015. Characterization of the molecular interaction between acetaldehyde and phenanthrene: A molecular simulation study of nanoparticle formation dynamics from bioethanol blends. P4TA-CERTAM International Workshop: Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions: metrology, health and environmental issues. Mar 2. Rouen, France.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6315
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: