Prosjektet FixIT-digital vil videreutvikle det tidligere prosjektet Kvinneløftet FixIT. Kvinneløftet FixIT var bygget på regional kunnskap og forsking om kjønnede strukturer i innovasjonsfeltet etablert gjennom Nordwit.

Målet i FixIT-digital er å etablere kunnskap, veiledning og verktøy for å øke mangfold i innovasjon gjennom å utvikle to supplerende arbeidsmåter:

  1. a) etablere en nettbasert presentasjon støttet av en quiz om kjønnsbalanse i innovasjon basert på leveranser fra Kvinneløftet FixIT,
  2. b) benytte etablerte arenaer for innovasjonsmiljøer for å rekruttere bredere deltakelse gjennom uttesting av regionale webinarer.

For meir informasjon sjå Kvinneløftet FixIT

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6567
Prosjektleiar:
Seniorforskar