En studie av forhold til dataspill blant minoritetsungdom i Norge

Prosjektet skal undersøke hvordan ikke-vestlig minoritetsungdom bosatt i Norge forhandler med identitet og tilhørighet i og gjennom dataspill. Vestlandsforsking skal studere hvordan identitetskategorier som kjønn, etnisitet og kulturell tilhørighet påvirker denne ungdomsgruppens forhold til dataspill.

Undersøkelsens kvalitative tilnærming innebærer en empirisk og teoretisk analyse av ikke-vestlige innvandreres forventninger til, erfaringer med og opplevelser av dataspill. I tillegg håper vi å oppnå innsikt i hvordan denne ungdomsgruppen navigerer i dataspillenes komplekse interaksjonsformer, der lokale og globale sosiale kontekster møtes. På den ene siden navigerer disse ungdommene i dataspill basert på sin identitetsbakgrunn med fotfeste i den kulturen de kommer fra. På den andre siden navigerer de gjennom en "negativ" identitet i den norske konteksten: som "ikke-vestlig innvandrer" i møte med den norske kulturelle og sosiale konteksten.

Vi vil utforske brukermønstre og konsekvenser disse har for hverdagslivet til disse ungdommene. Til slutt har vi også som mål å studere hvordan ungdommene forholder seg til de regulerende mekanismene rundt dataspilling, slik som venner, skole og ikke minst familie. Denne studien benytter et teoretisk rammeverk forankret i feministiske og teknologiske studier, samt migrasonsstudier.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Prosjektnummer:
6441
Prosjektleiar:
Forskar (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: