Elektronisk marknadsplass for småskala matprodukt

Prosjektet er ei vidareføring av "E-handel med produkt frå småskala matproduksjon". Det skal vidareutvikla og ferdigstilla Torgplassen, det regionale e-torget for Sogn og Fjordane og det skal utvike ei vevteneste for Norsk gardsmat.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND
Prosjektnummer:
5249
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):