Den internasjonale jernbaneunionens rapport til Rio+10

På oppdrag fra den internasjonale jernbaneunionen (UIC) skal Vestlandsforsking skrive jernbanesektorens rapport innenfor rammen av FNs utvklingsprograms forberedelse til verdenskonferansen om bærekraftig utvkling (World Summit on Sustainable Development, Rio+10) i Johannesburg 2002. Målet med rapporten er å sammenfatte utviklingen i jernbanesektoren de siste ti år siden Rio-konferansen i 1992. Rapport utgitt av Den internasjonale jernbaneunion

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Den internasjonale jernbaneunionen (UIC)
Prosjektnummer:
2207
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):