De alternative drivstoffenes implementering. Hva har vi lært om barrierene?

Vestlandsforsking skal beskrive de lange sporene i norsk sammenheng, relatert til den internasjonale utviklingen, om implementeringen av alternative drivstoffer i transportsektoren. Dette belyses gjennom barrierekunnskap. Det vil gis samlet kunnskap om barrierer over lang tid i form av tre lange spor:

  1. El-bilenes spor, med elektrisitet som alternativt drivmiddel
  2. Hydrogen som energibærer i transport, både i brenselcelle og forbrenning
  3. Biodrivstoffene biodiesel og etanol
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6271
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):