Consolidating knowledge on chemical substances for efficient and effective decisions

Prosjektets mål er å øke kunnskap hos regionale myndigheter om kjemikalietoksisitet for å redusere helse- og miljøskadene fra kjemikalier og forurensning.  Hver av åtte regioner i Romania skal ta del i et 6-månederskurs som inkluderer 2-ukers undervisning ved Universitetet i Oslo. I tillegg skal det i hver region arrangeres et 5-dagers intensivkurs i Bukarest, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti og Timisoara.

Faktaark om prosjektet

Nettside for CONOSCEDE

Fekk giftig bodskap, artikkel i Sogn Avis, 30.10.2015

Bilete frå besøk i Sogndal

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EEA Grants
Prosjektnummer:
6385
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Aktuelt:
  • Denne veka er representantar frå rumenske myndigheiter i Sogn og Fjordane for å lære om giftige kjemiske stoff. Kunnskapen er viktig for å regulere bruken av kjemikaliar og redusere utslepp. Opplæringa er ein del av eit internasjonalt forskingsprosjekt, finansiert av EEA grants (EØS midlar), der Vestlandsforsking deltek saman med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.