Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering

Av:
Rapport
Id:
Desember 2022
Utgjevar:
Vestlandsforsking og Rambøll

Kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å forebygge diskriminerende effekter ved bruk av kunstig intelligens i offentlig virksomhet