Hordaland fylkeskommune har bedt Vestlandsforsking gjennomføre eit arbeid for å ferdigstille satsinga på breiband i fylket. Det er med bakgrunn i våre erfaringar frå meir enn 10 år med planlegging av breibandutbygging i kommunane i Sogn og Fjordane, men og frå erfaring med utarbeidinga av felles breibandsøknad frå Hordaland til Høykom i 2007. Les meir

Oppgåver

  1. Bidra med innspel i kartlegging av status for breiband-dekning i kommunane i Hordaland
  2. Assistere fylkeskommunen med å lage plan for bruk av rest-midlar for breibandutbygging
  3. Ved behov bidra med å lage utlysing av midlane i Hordaland på vegne av fylkeskommunen
  4. Basert på innkomne søknader - evaluere og innstille søknader til finansiering frå Hordaland fylkeskommune
  5. Gje fagleg oppfølging til kommunane på spørsmål frå dei
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Hordaland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6205
Prosjektleiar: