I prosjektet skal me hjelpa Bluefjords AS til å utvikla alternative datatenester basert på blokkjedeteknologi, med utgangspunkt i dei endra rammevilkåra grunna omlegging av el-avgift for datasenter. Det er også eit mål om å etablera eit nettverk av datasenter på Vestlandet og å kopla desse til apparata for nærigsutvikling i regionen.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Bluefjords AS
Prosjektnummer:
6518
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Publikasjon(ar):