Biodiesel in heavy duty vehicles in Norway - Strategic plan and vehicle fleet experiments

I prosjektet skal det utvikles en strategisk plan for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøyer, både på organisasjons- og bedriftsnivå. Videre skal det gjennomføres eksperimenter med utprøving av biodiesel i en flåtetest. Måsetningen ved eksperimentene er å få bedre kunnskaper om helse- og miljmessige konsekvenser ved bruk av biodiesel. I den avsluttende delen av I prosjektet vil vi analysere bruk av fiskeolje som utgangspunkt for biodieselproduksjon
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen, Samferdselsdepartementet, NVE
Prosjektnummer:
2140