Beregning av økologisk fotavtrykk for Oslo kommune

Vestlandsforsking skal saman med ProSus lage eit økologisk fotavtrykksrekneskap for Oslo kommune. Vidare skal vi gjere sektorvise utrekningar av fotavtrykk i samråd med Oslo kommune.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
ProSus Universitetet i Oslo
Prosjektnummer:
2203
Prosjektleiar: