""
Stipendiat Daniel Furberg

Daniel Furberg har nettopp starta opp doktorgradsarbeidet sitt om stordata. Han skal jobbe med å finne løsninger for nyttig analyse og bruk av stordata for næringsliv i Sogn og Fjordane.

Daniel har fra før en mastergrad i «Automation & Mekatronik» fra Chalmers Universitet i Gøteborg. Han har tidligere jobbet med motorutvikling for Volvo i Gøteborg og både med instrumentering og kontrollsystem for oljeserviceselskapet Aibel i Stavanger.

For noen år siden fikk Daniel og ektefellen hans, Åse Marie, nok av bylivet i Stavanger, med trafikkaos og helgependling til fjells. De ville flytte nærmere fjellet, men utenom om det hadde de blanke ark. På lista over ønsker for nytt sted å bo sto det snørike vintre, heisanlegg, fine fjell for topptur, gode muligheter for spennende jobber og et sosialt miljø. Plutselig ble lista veldig kort. På den stod det Sogndal.

Daniel har bakgrunn som snowboardkjører, og har blant annet deltatt i «Freeride World Tour». Når ski til frikjøring ble revolusjonert for en del år siden, så Daniel potensialet for overføringsverdi til brett. Men, det var det ingen andre som så. Inkludert hans daværende brettsponsor som ikke var interessert i å ta det videre. Derfor starta Daniel «Furberg Snowboards», som i dag har gjort avtrykk i snowboardbransjen verden over og verdensmesterinnen i 2018 representer varemerket. De siste åra har Daniel vært snowboard-gründer på heltid. Men, planen har hele tiden vært å overlate den daglige drifta til andre om den riktige jobbmuligheten dukket opp.

- Jeg er ingeniør og ikke entreprenør. Når sjansen til å fordype meg i stordata gjennom en doktorgrad dukket opp, var jeg ikke i tvil. Tanken om å fortsette i en mer akademisk retning har vært i bakhodet lenge. Men, jeg trodde ikke at det fantes slike muligheter i Sogn, sier Daniel.

Stordata handler om datasett som er for store, som vokser for raskt og er for ulike til å passe inn i vanlig databasearkitektur. Størrelsen og veksten gjør stordata svært vanskelig å analysere, men nytten av analysene kan være store. - Analysemetodene for stordata er bare i sin spede barndom, sier forsker Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking. Det er Akerkar som skal være veileder for ph.d.-arbeidet i stordata. – Det er behov for personer med kompetanse til å lage algoritmer eller verktøy til bruk for analyse av stordata, sier Akerkar.

I løpet av doktorgraden skal Daniel jobbe med et par "case" der analyse av store mengder data skal kunne skape verdi for det regionale næringslivet. En av de første oppgavene Daniel går i gang med er å kartlegge hvilke tilgjengelige data som finnes i regionen, og hvordan analyse av dette kan skape verdi. Målgruppa i forskningsarbeidet er små- og mellomstore bedrifter (SMB) i fylket, men med et særlig fokus på bedrifter innen IT, energi og produksjon, siden det i disse bransjene er uttrykt et stort behov for økt kompetanse innen digitalisering og automatisering de neste årene. – Akkurat hvilke data det blir, skal vi ha dialog med næringslivet om. Det må være på et område med mye tilgjengelig data, sier Daniel.

- Grunnleggende forståelse for teknologien og hvordan vi kan bruke den best, er viktig for utviklinga framover. Vi er glade for å ha Daniel Furberg på plass, og det blir spennende å følge han framover i doktorgradsarbeidet sitt, sier Merete Lunde, direktør ved Vestlandsforsking.

Doktorgradsarbeidet er en del av prosjektet Teknoløft Sogn og Fjordane som starta opp i mai i år. Prosjektet bygger på samarbeidet som fylket har i IT-forum og på kompetansen og som allerede finnes ved Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Det er tilsatt fire doktorgradskandidater på prosjektet, tre ved HVL og en ved Vestlandsforsking, og Daniel er en av dem. Målet er å bygge og styrke et næringsretta fagmiljø og å øke samarbeidet mellom næringsliv i Sogn og Fjordane og forskningsmiljøa ved Vestlandsforsking og HVL på områder som er relevante for næringslivet. Prosjektleder er Erik Kyrkjebø ved HVL, og det er Norges Forskningsråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebanken Sogn og Fjordane som finansierer prosjektet. En rekke bedrifter er med i arbeidet, både som referansebedrifter og medlemmer av styringsgruppa. I tillegg er Kunnskapsparken og Sintef med i samarbeidet. – Vi ser fram til godt samarbeid og å kunne bidra til forskningsbasert innovasjon i næringslivet i fylket, sier Øyvind Heimset Larsen, prosjektleder ved Vestlandsforsking.