Topptrimmen på Kaupanger

""
Hesteggi med utsikt ut Sogndalsfjorden. Foto: Eivind Brendehaug

Nyttar du topptrimmen til Kaupanger idrettslag? Då ynskjer Vestlandsforsking at du deltek i undersøkinga om korleis du brukar skog og fjell på Kaupanger.

Aktuelt

Svara dine vil bli brukt for å betre koordinering av trim, sykkel og jaktaktivitet i Kaupanger.

Spørjeundersøkinga inngår i forskingsprosjektet «Nytt forvaltningssystem for fleirbruk i utmark» og er eit samarbeidsprosjektet mellom kommunane Sogndal, Luster og Gloppen. Prosjektet er finansiert gjennom Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Spørjeskjema om Topptrimmen på Kaupanger