Sju råd om å lykkast i nettverk

""
Foto: Idun A. Husabø

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.

Aktuelt

På nettsida til forskning.no har Idun Husabø skrive ein artikkel om prosjektet: Sju råd for å lykkast med nyskaping i nettverk

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium