Difor blir nye hus råka av flaum

Vestlandsforsking har analysert skadane etter flaumen på Vestlandet i oktober 2014 for å finne ut om kommunane si arealplanlegging kan forklare noko av skadeomfanget.

Idun Husabø har skrive ein artikkel om oktoberflaumen som i dag er publisert på nettsida til forskning.no : Difor blir nye hus råka av flaum.