Ekstremvêr og arealplanlegging

Midt i alle meldingane om ekstremvêr, skred og flaum arrangerer Vestlandsforsking prosjektsamling i prosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima - Arealklim" på Nordfjordeid 18. og 19. november.

Innlegga og diskusjonane på seminaret vart streama og du kan sjå dei her:

Sending mandag 18. november

Sending tysdag 19. november

Innslag i Vestlandsrevyen 19.11.2013

Innslag på NRK Sogn og Fjordane 19.11.2013

Meir om samlinga og prosjektet

Program for seminaret:

Måndag 18. november

12:00

Vi kjem til hotellet og har lunsj

13:00

Velkommen til Nordfjord – klima- og naturfareutfordringar i Eid

Eid kommune, ved ordfører Alfred Bjørlo

13:15

Politikk for klimatilpassing i et nytt storting

Sveinung Rotevatn, Stortingsrepresentant for Venstre MELDT AVBUD

13:45

Spørsmål og svar

14:00

”Dagmar”-vandring i Eid sentrum

Guide ved representantar for Eid kommune

15:00

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet

Professor Carlo Aall og PhD stipendiat Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

15:30

Korleis opplever vi det? Forberedte kommentarar frå:

· Fylkesmannen

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand, Sogn og Fjordane

· Fylkeskommunen

Planleggjar frå fylkeskommune

· Kommunane

Rådmann Øyvind Bang-Olsen, Naustdal kommune

16:00

Paneldebatt/diskusjon

19:00

Middag

Tysdag 19. november

09:00

Endrar klimaet seg – blir det «meir» ekstremvær?

Forskar Martin Miles, Bjerknessenteret

09:30

Vil et «villare og våtare» klima endre risikoen for skred?

Presentasjon del 1 Presentasjon del 2

Professor Stein Bondevik og førsteamanuensis Rune Aa, Høgskulen i Sogn og Fjordane

10:00

Er gode råd dyre? Framdriftsplan og momentliste for det vidare samspelet i prosjektarbeidet mellom forskarane, og kommunane og regionale styresmakter

Forskar III Ragnar Brevik og PhD stipendiat Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

10:30

Presentasjon frå kommunane av dei pågåande planprosessane som skal inngå i AREALKLIM (ca. 5 min. per kommune)

Eid kommune Stormflo ROS

Fjell kommune Overvann i områdeplan

Naustdal kommune Havnivå og skred i områdeplan

11:00

Avsluttande diskusjon

12:00

Lunsj