Presentasjonar frå Vestlandsforsking på åpningskonferansen for forskingsrådet sitt nye store miljøforskningsprogrammet

Forskingsrådet markerte starten på det nye miljøforskningsprogrammet  ” Miljø 2015 ” med ein åpningskonferanse den 18. til 19. november. Vestlandsforsking har to prosjekt av i alt 54 pågåande prosjekt innan temaområda ”land” og ”samfunn”. Desse er ” Friluftsliv og berekraftig utvikling: en del av problemet, eller en del av løsningen? ”  og  ” Politikk for harmonisering av nasjonalparkforvaltning og lokal bedriftsutvikling

Carlo Aall: Fritidsforbruk og bærekraftig utvikling: En del av problemet eller en del av løsningen?

Eivind Brendehaug: Policy for harmonizing national park management and local business development