Kyrre Groven

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

Cand.philol.

Telefon

991 27 344

Vedlagt CV

Arbeidsfelt

  • Lokal klimapolitikk og klimatilpassing
  • Samfunnstryggleik / klimasårbarheit
  • Landbruk og miljø

Profil

Kyrre Groven er Cand. philol med hovudfag i historie (miljøhistorie) ved Universitetet i Bergen (1998) og høgskulekandidat i landskapsforvaltning og planlegging ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (1988). Han har vore ved Vestlandsforsking sidan 1990, og elles arbeidd to år hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.   Sentrale arbeidsfelt  er kommunal miljøpolitikk, samfunnstryggleik og miljøutfordringar i distriktsnæringar. Viktige prosjekt er knytt til lokal klimatilpassing og klimasårbarheitsanalysar, med oppdrag for m.a. NFR-programmet NORKLIMA, DSB, NorACIA og Husbanken.


Publikasjonar

Prosjekt