Vi har ingen ledige stillingar akkurat no

 


Open søknad

Vestlandsforsking har mange prosjekt på gong og søker stadig etter nye, dyktige forskarar. Har du interesse og bakgrunn frå våre fagområde, send gjerne ein open søknad med CV til post@vestforsk.no.

Les om trainee-ordninga til Framtidsfylket dersom du er interessert i å starte karrieren din i ei verksemd i Vestland.


Foto
Sommarfest på Ytre Eikjo i Luster, juni 2020. (Foto: Kyrre Groven)

Om forskargjerninga ved Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forskingsinstitutt som utfører forskingsoppdrag på tre område: klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Dei tilsette har stort ansvar for fagfelta sine og får høve til å drive aktivt forskingsarbeid frå første dag.

Forskingsoppdraga er ulike både når det gjeld tema og mål, oppdragsgjevarar og samarbeidspartar og kor lenge prosjekta varer. Arbeidet spenner frå internasjonale konferansar til rapportskriving og datainnsamling, og det gjer Vestlandsforsking til ein dynamisk og givande plass å jobbe.

I Sogndal er det kort avstand til flotte fjell, snø og fine fjordarmar som mange nyttar til fotturar, skikøyring, klatring, padling, sykling og anna friluftsliv. Kommunen har eit godt kulturtilbod. Studentane ved Høgskulen på Vestlandet set sitt preg på staden store delar av året. Sogndal har eit mangfaldig næringsliv og fleire offentlege verksemder, noko som gjer Sogn til ein attraktiv bu- og arbeidsregion.

Vestlandsforsking held til på Campus Sogndal i eit aktivt og innovativt miljø med både forsking, utdanning, idrett og entreprenørskap.