Open søknad

Er du interessert i ein eller fleire av våre forskingsområde og har lyst til å bli forskar hjå Vestlandsforsking?

Send søknad og CV til post@vestforsk.no - då vil den bli vidaresendt til aktuell gruppeleiar og forskingsleiar.