Open søknad

Er du interessert i ein eller fleire av våre forskingsområde og har lyst til å bli forskar hjå Vestlandsforsking?

Send søknad og CV til post@vestforsk.no - då vil den bli vidaresendt til aktuell gruppeleiar og forskingsleiar.

 

Peronopplysningar i opne søknadar

Opne søknadar som ikkje vert sende via Jobbnorge, vert oppbevart i vårt fysiske og digitale personalarkiv. Dette vert sletta etter 6 månader. Ved å senda oss ein open søknad samtykkkjer du i at vi lagrar data som krevs for å behandla søknaden.