"Vi ferdast på same sti, det er ikkje noko stort problem"

Foredrag

Kommunane har høve til å gi frivillege lag løyve til merking og enkel rydding av stiar, men det er alltid er best å prøve å få i stand frivillige avtalar med grunneigar først.I Luster har kommunen rusta opp stien til Molden, den mest besøkte vandringsturen for turistar i Sogn, slik at den toler mykje ferdsel.

Luster-caset (3.05 MB)