Utvalgte artikler fra det internasjonale symposium om kunstig intelligens, data og digitalisering (SAIDD).

Artikkel
Id:
Mai 2023
Utgjevar:
Vest

Denne utgåva inneheld artiklar som vart presentert på symposiet SAIDD 2023, ei to-dagars samling, 9. og 10. mai, i Sogndal, Norge. Symposiet inviterte forretnings- og akademiske hovudtalar og paneldeltakarar, som saman med artikkelsamlinga, hadde mål om å utforska korleis data og kunstig intelligens dannar grunnlag for den digitale revolusjon og bidreg til å løyse samfunnsutfordringar. Symposiet, diskuterte tilnærming og utfordringar sett frå både eit akademisk perspektiv og eit industrielt perspektiv.