Utgreiing av alternativ for behandling av våtorganisk avfall ved SIMAS IKS

Notat
Id:
2013-7

Notatet drøfter ulike alternativ for behandling av våtorganisk avfall. Alternativene som drøftes er produksjon av biogass, mekanisk og biologisk forbehandling av avfallet samt kompostering.